CZCIONKA
KONTRAST

My work

Radosław Sikorski is a member of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats).
In addition, it also performs the above-mentioned functions.

To learn more about Radosław Sikorski’s work in the European Parliament, go to the European Parliament website.

PRZEJDŹ

PRZEWODNICZĄCY

  • D-US Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

CZŁONEK

  • CPDE Konferencja Przewodniczących Delegacji
  • AFET Komisja Spraw Zagranicznych
  • SEDE Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • AIDA Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

ZASTĘPSTWO

  • D-IN Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Krótko o Grupie Europejskiej Partii Ludowej (Grupa EPL)

Grupa EPL to największa i najstarsza grupa w Parlamencie Europejskim. Jest zaangażowana w tworzenie demokratycznej, silnej Europy, w której każdy ma równe szanse na sukces i która szanuje zasadę pomocniczości, bez sprzeczności między tożsamością europejską, narodową i lokalną. Członkowie rodziny EPL pozostają wierni ideom centroprawicowym: zjednoczonej Europie opartej na wartościach ludzkiej godności, wolności, prawach człowieka, rządach prawa i solidarności.

Grupa EPL podejmuje działania służące wszystkim Europejczykom. Broni europejskiego stylu życia, przeciwstawiając się wszelkim formom totalitaryzmu. Za cel stawia sobie m.in. ochronę interesów przyszłych pokoleń, wierząc w odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony rozwój. Działa na rzecz wzmocnienia europejskiej demokracji i odpowiedzialności jej instytucji. Buduje silną Europę, gotową umacniać swoją globalną pozycję.