CZCIONKA
KONTRAST

Moja praca

Radosław Sikorski jest członkiem Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
Pełni też wymienione funkcje.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Radosława Sikorskiego w Europarlamencie przejdź do strony Europarlamentu.

PRZEJDŹ

PRZEWODNICZĄCY

  • D-US Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

CZŁONEK

  • CPDE Konferencja Przewodniczących Delegacji
  • AFET Komisja Spraw Zagranicznych
  • SEDE Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • D-UK Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo

ZASTĘPSTWO

  • D-IN Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • PEGA Komisja śledcza ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji

Krótko o Grupie Europejskiej Partii Ludowej (Grupa EPL)

Grupa EPL to największa i najstarsza grupa w Parlamencie Europejskim. Jest zaangażowana w tworzenie demokratycznej, silnej Europy, w której każdy ma równe szanse na sukces i która szanuje zasadę pomocniczości, bez sprzeczności między tożsamością europejską, narodową i lokalną. Członkowie rodziny EPL pozostają wierni ideom centroprawicowym: zjednoczonej Europie opartej na wartościach ludzkiej godności, wolności, prawach człowieka, rządach prawa i solidarności.

Grupa EPL podejmuje działania służące wszystkim Europejczykom. Broni europejskiego stylu życia, przeciwstawiając się wszelkim formom totalitaryzmu. Za cel stawia sobie m.in. ochronę interesów przyszłych pokoleń, wierząc w odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony rozwój. Działa na rzecz wzmocnienia europejskiej demokracji i odpowiedzialności jej instytucji. Buduje silną Europę, gotową umacniać swoją globalną pozycję.