CZCIONKA
KONTRAST

Odpowiedź na holenderski artykuł

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Felieton nr 176

Szanowni Państwo!

W relacjach dotyczących artykułu opublikowanego w holenderskim dzienniku na temat moich dochodów wiele jest manipulacji i twierdzeń zwyczajnie nieprawdziwych. Tłumaczę je na bieżąco w wywiadach, a także odpowiadając na pytania podczas spotkań z wyborcami, które odbywam często i regularnie. Uznałem jednak, że warto odnieść się do nich także w mediach społecznościowych.

Po pierwsze, i najważniejsze – artykuł w holenderskim dzienniku niczego nie „ujawnił” i o niczym nie „doniósł”, jak powtarzają z uporem godnym lepszej sprawy media w Polsce, i to nie tylko te finansowane przez PiS. Nie ma w tym tekście nic ponad to, co sam zadeklarowałem w oświadczeniu majątkowym i co polskie media – np. Onet – opisywały już dwa lata temu. Mało tego, holenderscy dziennikarze sami przyznają, że opierają się właśnie na moich oświadczeniach!

Wtedy jednak, kiedy oświadczenia majątkowe omawiano po raz pierwszy sprawa nie wzbudziła specjalnego zainteresowania. Być może dlatego że do wyborów pozostawało jeszcze dużo czasu, a PiS miało bezpieczną przewagę nad opozycją. Dziś czasu jest niewiele i praktycznie żaden sondaż daje PiS szans na samodzielną większość.

 

Po drugie, holenderscy dziennikarze piszą, iż głosowania w Parlamencie Europejskim „wskazują, że Sikorski zajmuje stanowisko sprzyjające Emiratom i ich największemu sojusznikowi Arabii Saudyjskiej”, ale zaraz dodają, że są to stanowiska „w większości zgodne z linią Chrześcijańskich Demokratów”, czyli mojej grupy politycznej, nazywanej też Grupą Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Skoro więc, zdaniem dziennikarzy, moje głosy są „w większości zgodne” ze stanowiskiem grupy, to wypadałoby wskazać, w jakich sprawach dotyczących Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej zagłosowałem odmiennie. Niestety, tych informacji w artykule nie znajdziemy. Z prostego powodu – takich sytuacji nie było, co już potwierdziło moje ugrupowanie. Głosowałem zgodnie z wytycznymi i pilnowałem się właśnie po to, by nie dawać pożywki do żadnych podejrzeń.

Po trzecie, w dalszej części artykułu autorzy wymieniają jednak głosowania, w których ich zdaniem dałem wyraz łagodnemu podejściu do wspomnianych wyżej krajów. Zapominają jednak dodać, że identycznie głosowało wielu innych posłów, nie tylko z mojej partii. Oto przykładem jest rezolucja potępiająca karę śmierci wykonaną w Arabii Saudyjskiej na przeciwnikach politycznych władzy. A dokładniej pewna poprawka do rezolucji. Poprawka ta nie wycofywała potępienia, ale zaznaczała – zgodnie z faktami – że znacznie więcej egzekucji wykonuje się dziś m.in. w Chinach i Iranie.

I teraz najciekawsze – czy wiedzą Państwo, kto był tej autorem poprawki? Złożono ją w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. Na sześciu autorów poprawki czwórka to europosłowie Prawa i Sprawiedliwości: Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca i Elżbieta Kruk! [1]. Innymi słowy: dziś politycy PiS i dziennikarze na ich usługach zarzucają mi, że wsparłem poprawkę zgłoszoną przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatecznie poprawka nie została jednak przyjęta, ale rezolucja i tak przeszła głosami 661 posłów na 687 głosujących – od lewicy do prawicy. Ja również głosowałem za [2].

W innym miejscu artykułu padają oskarżenia o głosowanie przeciwko rezolucji wzywającej do zakazu sprzedaży broni Arabii Saudyjskiej. Ale dziennikarze nie wspominają już, że niedługo potem, w lutym 2021 roku taka rezolucja – potępiająca walki w Jemenie i wzywająca kraje Unii Europejskiej do zaprzestania sprzedaży broni państwom należącym do zmontowanej przez Saudyjczyków koalicji – została przyjęta. Na 694 głosujących aż 638 było za – w tym ja [3].

Wreszcie głosowanie w sprawie aresztowania Ahmeda Mansoora aktywisty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którego zatrzymano pod zarzutem zagrożenia dla porządku publicznego i skazano na 10 lat więzienia. Rezolucja potępiająca to aresztowanie i wzywająca do uwolnienia Mansoora została przyjęta przez Parlament Europejski, choć skromniejszą liczbą głosów – 383 na 689 głosujących. Ja zagłosowałem zgodnie z zaleceniami grupy parlamentarnej i wstrzymałem się od głosu – podobnie jak zdecydowana większość moich kolegów i koleżanek z Europejskiej Partii Ludowej. Ale najciekawsze jest to, że europosłowie PiS i w tej sprawie głosowali dokładnie tak samo! [4]

Pokazane w tym szerszym kontekście oskarżenia holenderskiego dziennika nie brzmią już jednak przekonująco, dlatego też kontekstu w artykule czytelnik nie uświadczy.

Zamiast tego – i to po czwarte – dziennikarze stosują sprytny, ale nieuczciwy zabieg polegający na łączeniu mojej roli doradczej przy konferencji ze sprawą korupcji ujawnionej niedawno w Parlamencie Europejskim. Wobec tego mogę jedynie powtórzyć to, co już mówiłem w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”: istnieje zasadnicza różnica między potajemnym braniem gotówki w plastikowych torbach, a uczciwie zadeklarowanym i opodatkowanym doradzaniem przy jednej z najważniejszych konferencji międzynarodowych. Mój dochód został zgłoszony w oświadczeniu majątkowym, zaksięgowany, a podatki od niego odprowadziłem w Polsce. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś płacił podatki od łapówek.

***

Nie wiem, jak długo podtrzymywane będzie zainteresowanie tą sprawą. Sądzę, że dopóty, dopóki kierownictwo PiS uzna, że temat jest opłacalny politycznie, bo przykrywa rozmaite afery tej władzy – od programu Willa Plus Czarnka, przez brak pieniędzy z Unii, po rzeczywistą skalę zadłużenia państwa. Mnie pozostaje cierpliwie odpowiadać na pytania, przedstawiać argumenty i liczyć na to, że odbiorcy będą umieli dostrzec fakty. Fakty, których zobaczyć nie chcą lub nie potrafią nie tylko politycy obozu władzy, ale i niektórzy dziennikarze.

 

 

Przypisy:

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0392-AM-001-002_PL.pdf

[2] https://howtheyvote.eu/votes/4497
[3] https://howtheyvote.eu/votes/122

[4] https://howtheyvote.eu/votes/4792

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter